Balanced Scorecard Nedir?

Balanced Scorecard nedir?

Balanced Scorecard (BSC)  stratejik bir planlama ve yönetim sistemidir.
Kuruluşlar, BSC’leri şu amaçlarla kullanır:
  • Neyi başarmaya çalıştıklarını iletin
  • Herkesin yaptığı günlük işleri stratejiyle uyumlu hale getirmek,
  • Projelere, ürünlere ve hizmetlere öncelik vermek,
  • Stratejik hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçmek ve izlemek

“Balanced Scorecard” daha “dengeli” bir performans görünümü elde etmek için geleneksel finansal ölçütlere ek olarak stratejik ölçütlere bakma fikrinden gelir. Balanced Scorecard kavramı, perspektiflerin basit kullanımının ötesine geçmiştir ve artık stratejiyi yönetmek için bütünsel bir sistemdir. Disiplinli bir çerçeve kullanmanın en önemli yararı, kuruluşlara stratejik planlama ve yönetimin çeşitli bileşenleri arasındaki “noktaları birleştirmek” için bir yol sağlamasıdır; bu, insanların üzerinde çalıştıkları projeler ve programlar arasında görünür bir bağlantı olacağı anlamına gelir. Kuruluşun başarmaya çalıştığı  stratejik hedefler ve kuruluşun misyonu, vizyonu , stratejisi (KPI’lar) izlenmesi, ölçülmesidir.

Anahtar Performans Göstergesi (KPI) nedir?

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’lar), amaçlanan bir sonuca doğru ilerlemenin kritik (anahtar) göstergeleridir. KPI’lar stratejik ve operasyonel iyileştirme için bir odak sağlar, karar verme için analitik bir temel oluşturur ve en önemli olan şeylere odaklanmaya yardımcı olur. Peter Drucker’in meşhur dediği gibi, “Ölçülen şey yapılır.”

KPI’ların kullanımıyla yönetim, hedefler belirlemeyi (istenen performans düzeyi) ve bu hedefe yönelik ilerlemeyi izlemeyi içerir. Anahtar Performans Göstergeleri ile yönetim, genellikle daha sonra gecikmeli faydalar sağlayacak öncü göstergeleri geliştirmek için çalışmak anlamına gelir . Öncü göstergeler gelecekteki başarının habercileridir; gecikmeli göstergeler , kuruluşun geçmişte sonuçlara ulaşmada ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

İyi KPI’lar:

  • İstenen bir sonuca ulaşmak için ilerlemenin objektif kanıtını sağlar,
  • Daha iyi karar vermeye yardımcı olmak için neyin ölçülmesi amaçlandığını gösterir,
  • Zaman içindeki performans değişiminin derecesini ölçen bir karşılaştırma sunar,
  • Verimliliği, etkinliği, kaliteyi, planlamayı , yönetişimi, uygunluğu, davranışları, ekonomiyi, proje performansını, personel performansını veya kaynak kullanımını ölçer, izler,