Danışmanlık Yaklaşımımız

danismanlik_yaklasimimizYaklaşımımızı müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayarak şirketin üst yönetimi ile bu yaklaşımı netleştirip yapılandırmanın hedeflerini tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra şirketin kilit elemanları ile çalışarak:

  • Mevcut durumu tanımlanması,
  • İstenen yapının temel özelliklerini tespit edilmesi,
  • Proje Uygulamalarına geçebilmek ve belirlenmiş olan yapılandırma hedeflerine ulaşabilecek uygulama planının hazırlanması,
  • Proje Ekibinin belirlenmesi, atanması,
  • Proje temel eğitimlerin verilmesi
  • Proje takvimine uygun yapılan çalışmalar, toplantılar ile faaliyetlerin dokümante edilmesi ve çalışma, toplantı tarihinden sonra uygulamaya başlaması
  • Uygulamaya geçen her faaliyetin danışmanlarımız ve proje ekibi tarafından izlenmesi

 

Uygulama aşamasında ise, proje yönetim desteği, proje hedeflerin ölçümü ve takibini yaparak, şirketin tasarlanmış olan yapıya en etkin şekilde geçebilmesine destek sağlıyoruz.

Şirketin operasyonları bütünsel yaklaşım ile incelenmektedir. Değerlendirme bugünün ve yarının ihtiyaçları, mevcut kontroller, sistem altyapısı ve organizasyon yapısı ele alınarak yapılmaktadır. Sonuç olarak şirketler karşılaştıkları sorunları ve potansiyel olarak karşılaşabilecekleri sorunları görme imkanı bulmuş olurlar.

DANIŞMANLIK SÜRECİ

Proje faaliyetlerinin fiili olarak başlaması ile birlikte avt danışmanlık ve ticaret  danışmanı projenin yürütüldüğü kuruluşu periyodik olarak ziyaret ederek sistem kurulması, dokümanların hazırlanması, uygulamaların başlatılması ve problemlerin çözümlenmesi çalışmalarını yürütürler.

Projenin yürütülmesi sırasında planlama aşamasında tespit edilen ve projenin sağlıklı olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri müşterimiz yetkilileri ile karşılıklı olarak planlayarak gerçekleştirirler.

Her Ziyaret ( Çalışma / Eğitim Günü ) sonrası Proje Faaliyet Formu ile müşterimiz çalışanları ile doldurarak o gün süresince yapılan çalışmalar, verilen görevler ve bir sonraki ziyaret sırasında yapılması planlanan hususların kayıt altına alınmasını sağlanır.

Proje Süresince her ay, üst yönetime, Proje Durum Raporu sunularak, üst yönetim projenin mevcut durumu hakkında bilgilendirilir.

Print Friendly, PDF & Email