Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm yolculuğuna başlamak isteyen işletmeler, kavramları ve yaklaşımları sağlam bir şekilde anlamalıdır. Doğru bir anlayışla, dijital dönüşümü BT’nin ötesine taşıyabilir ve iş performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabilirsiniz.

“Dijital Dönüşüm” terimi, birçok farklı işletme için sayısız anlama gelebilir. İşte tam da bu nedenle, kuruluşlarınızın müşterilerinize, ortaklarınıza ve çalışanlarınıza hizmet eden net bir vizyonu ve amacı olmalıdır.

Dijital Dönüşüm nedir?

Dijital dönüşüm (DT veya DX), yeni ve mevcut pazarlarda büyümeyi sağlamak için farklılaştırıcı iş yapma yolları oluşturmak için teknolojiyi kullanmak anlamına gelir.

Dijital dönüşümün ana odağı, müşteriler ve çalışanlar için değer yaratmak için yeniden düzenleme olmalıdır. İşletmelerin, müşterileri ve çalışanları için sürdürülebilir iş modelleri ve süreçleri için teknoloji kullanarak yeniden düzenlenmesidir.

Dijitalleşme, Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm arasındaki farklar

Dijitalleşme, dijitalleşme ve dijital dönüşüm ile oldukça sık karşılaştığımız kavramlardır, aynı değiller ve her birinin farklı bir anlamı var.

Sayısallaştırma , kısaca fiziksel belgelerdeki kilitli bilgilerin analogdan dijitale dönüştürülmesi sürecidir.

Dijitalleşme , daha basit ve verimli çalışmak için sayısallaştırılmış bilgiyi kullanma sürecidir. Ve bugün iş dünyasında dijitalleşmenin her zamankinden daha fazla önem kazandığını göreceksiniz.

Dijital dönüşüm , işinizi yürütme şeklinizi değiştiriyor. İç sistemlerden müşteri etkileşimlerine ve daha fazlasına kadar yaptığınız her şeyi yeniden gözden geçirmek ve geri adım atmakla ilgili.

Dijital Dönüşümün Kısa Tarihi

Dijital dönüşümün geçmişi 1940’lara dayanıyor. Bununla birlikte, dijital ürünlerin, hizmetlerin ve araçların yükselişiyle 1990’larda ve 2000’lerde başlamıştır. Sosyal medya platformlarının ve akıllı cihazların yükselişiyle, müşterilerin işletmelerle iletişim kurma biçiminde büyük bir değişim olmuştur. Online ödeme sistemlerinin popülaritesi ile birlikte online ticaret ve web tabanlı satış noktaları fırsatları artmıştır.

Dijital dönüşüm teknolojileri nelerdir?

Dijital dönüşümü birkaç teknolojiyle sınırlandırmak yanlış olur.

 • Yapay zeka
 • Büyük veri (big data)
 • Nesnelerin interneti
 • Artırılmış gerçeklik
 • Bulut bilişim
 • Dijital medya
 • Mobil

Dijital dönüşüm teknolojilerinden bazılarıdır.

e-dönüşüm Uygulamaları Hangileridir?

 • e-Devlet: e-Devlet Kapısı ya da Dijital Türkiye, devlet tarafından sunulan hizmetlerin, kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak elektronik ortamda, güvenli ve hızlı şekilde, tek bir noktadan vatandaşa doğru bilginin ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir uygulamadır.
 • e-İmza: Islak imzanın dijital halidir.
 • e-Ticaret: İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan elektronik ticaret veya e-Ticaret; ticaretin elektronik ortamda yapılmasıdır. Ürün ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin internet üzerinden yapılmasıdır.
 • KEP (kayıtlı elektronik posta): KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir.
 • e-Muhasebe: Geleneksel olarak kağıt üzerinde yapılan tüm muhasebe işlemlerinin, elektronik ortamda yapılmasıdır.
 • e-Fatura: Kağıt faturanın elektronik halidir. Zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlar ve iş süreçlerinde verimliliği artırır.
 • e-Arşiv: Elektronik ortamda oluşturulan faturanın müşteriye e-Posta veya SMS yoluyla gönderilmesi ya da kağıt belge olarak teslim edilmesini sağlayan sistemdir.
 • e-Defter: Yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlayan sistemdir.
 • e-İrsaliye: İrsaliye gönderme, alma, cevaplama, muhafaza etme ve görüntüleme işlemlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir. Kağıt ortamda düzenlenen sevk irsaliyesinin e-Belge olarak düzenlenmesidir.
 • e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM): Serbest meslek makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.
 • Hukuk, muhasebe, tıp, mühendislik vs. alanlarda serbest meslek erbabı olan kişilerin mesleki faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri makbuzun elektronik halidir.
 • e-Müstahsil Makbuzu (e-MM): Müstahsil makbuzu, defter tutan çiftçilerin ve toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar karşılığında düzenledikleri belgedir. Müstahsil makbuzunun dijital ortamda GİB tarafından belirtilen usul ve esaslarla düzenlenmesini, saklanmasını ve iletilmesini sağlayan sisteme e-Müstahsil Makbuzu denir.
 • e-Bilet: GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak matbu biletin dijital ortamda oluşturulması, imzalanması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını sağlayan sistemdir.

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

 • Dijital dönüşüm sayesinde karlılık artar.
 • Kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.
 • Gereksiz iş yükü azalır
 • Verimlilik artar
 • Zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlanır.
 • Evrakların kaybolma ve tahrifat görme ihtimali ortadan kalkar.
 • Belgelerin arşivleme sorunu ortadan kalkar.
 • Dijital arşivleme sayesinde gerektiğinde eski belgelere saniyeler içerisinde erişim sağlanır.
 • Hata oranı minimum seviyeye iner

Kağıt kullanımını azalttığı için doğanın korunmasına katkı sağlar.

Dijital Dönüşüm Stratejisi nedir?

Dijital dönüşümü başarıyla uygulamak için 21 Strateji; 

 1. İnsanların gerçekten istediği etkili dijital teknolojilerden yararlanmak.
 2. E-ticaret sistemlerinin ve finansal teknolojilerin siber güvenliğini iyileştirmek.
 3. Dijital dönüşüm sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi için bütçenin artırmak.
 4. Mevcut beceri gereksinimlerine uyacak rekabetçi yetenekleri işe almak.
 5. Kullanıcı dostu dijital sistemler geliştirmek.
 6. İşletmeler tarafından uygulanan mevcut dijital sistemleri iyileştirmek için veri analizini kullanmak.
 7. İşletme organizasyonunun üyelerini dijital dönüşüme açık olmaya ikna etmek.
 8. Diğer dijital sistemlere bağlanabilen bütünleştirici dijital çözümler oluşturmak.
 9. Dijital dönüşümü teşvik eden şirket politikaları oluşturmak.
 10. Dijital dönüşüm sistemleri için bir araştırma ve geliştirme ekibi oluşturmak.
 11. Dijital dönüşümle ilgili seminer ve konferanslara katılmak.
 12. Dijital dönüşümü başarıyla uygulayan işletmelerden tavsiyeler almak.
 13. Eski teknolojilerden uzaklaşmak ve dijital dönüşümü benimsemek.
 14. Çalışanları dijital dönüşüm teknolojilerinin nasıl kullanılacağı konusunda doğru şekilde eğitmek.
 15. Yeni dijital iş teknolojilerine hızla uyum sağlama becerisini geliştirmek.
 16. Dijital dönüşüm stratejilerini belirlemek.
 17. Dijital dönüşümü denerken 2 ayrı paralel sistemi korumak.
 18. Çalışanlardan destek almak için lider olarak esnek olmak.
 19. BT ve diğer departmanlar arasındaki iletişim hatlarını açık tutmak.
 20. Dijital stratejiler oluştururken müşterilerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak.
 21. Dijital dönüşüm çözümü tedarikçilerini akıllıca seçmek.