Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (diğer bir deyişle Küresel Amaçlar)

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır.

Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır. Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Binyıl Kalkınma Hedefleri

Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH); Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında ilan edilmiş, uluslararası kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan hedeflerdi. 193 ülke ve 23 uluslararası şirket bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yardım etmek için söz vermişti. Binyıl ya da bir diğer ifadeyle Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin süresi 2015 itibarıyla tamamlandı.

Binyıl Kalkınma Hedefleri sekiz başlıktan oluşmaktaydı:

  • Binyıl Kalkınma Hedefi 1: Aşırı Yoksulluğu ve Açlığı Ortadan Kaldırmak
  • Binyıl Kalkınma Hedefi 2: Herkes için Evrensel İlköğretim Sağlamak
  • Binyıl Kalkınma Hedefi 3: Cinsiyet Eşitliğini Teşvik Etmek ve Kadınların Güçlendirilmesini Sağlamak
  • Binyıl Kalkınma Hedefi 4: Çocuk Ölümlerini Azaltmak
  • Binyıl Kalkınma Hedefi 5: Anne Sağlığını İyileştirmek
  • Binyıl Kalkınma Hedefi 6: HIV/AIDS, Sıtma ve Diğer Hastalıklarla Mücadele
  • Binyıl Kalkınma Hedefi 7: Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması
  • Binyıl Kalkınma Hedefi 8: Küresel Ortaklık

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere 2030 sonuna kadar ulaşılması için 17 amaç Ocak 2016’da yürürlüğe girdi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin ilerlemeleri üzerine inşa edilmekle birlikte iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içermektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın süresi 2030’da dolacağı için 2020-2030 yılları arası “Eylem Onyılı” olarak adlandırılmaktadır.

Paper family in hands against spring green background

2030 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), bu sorunlarla mücadele edebilmek için küresel önceliklerimizi ve amaçlarımızı tanımlıyor. Bu amaçlar, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve gezegenimizin sürdürülebilirliği için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor.
Dünya çapında birçok hükümet bu amaçları çoktan benimsemiş durumda.

Şimdi harekete geçme sırası iş dünyasında.