Turquality Destekleri Nelerdir?

2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

TURQUALITY® Programı’na başvurusunu tamamlamış, yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılmış ve Ticaret Bakanlığı’nca destek alması kararlaştırılmış firmaların ilgili markalarına ilişkin belirli harcamaları %50 oranında desteklenir.
 Destek Türü 2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
Süre / Adet 
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Tanıtım harcamaları limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza kira limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 1.154.000 TL /  (Kira Desteği Alan Mağazalar) hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 1.154.000 TL/birim hedef pazar başına 5 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test 2.887.000 TL / yıl hedef pazar başına 5 yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri 577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Franchise kira 1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazar başına 5 yıl
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A) 2.887.000 TL / Yıl ilk 5 yıl
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B) hedef pazar başına 5 yıl
İstihdam  limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) ilk 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları limitsiz  hedef pazar başına 5 yıl
Fuar limitsiz  limitsiz
Depolama Hizmeti limitsiz  hedef pazar başına 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 1 defaya mahsus

Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları %50 oranında desteklenir.

 Destek Türü 2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
Süre / Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma 288.000 TL / yıl 4 yıl
Tanıtım ve fuar harcamaları 2.309.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/
satış sonrası servis kira
3.464.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri 1.732.000 TL / yıl 4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti 1.154.000 TL / yıl 4 yıl
Showroom kira/kurulum/dekorasyon 1.154.000 TL / yıl 4 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri 1.443.000 TL / yıl 4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari 288.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 4 yıl
Franchise kira 288.000 Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 4 yıl
Danışmanlık 1.732.000 TL  / yıl 4 yıl
İstihdam 1.154.000 TL  / yıl 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları 577.000 TL  / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 1 defaya mahsus

2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları %50 oranında desteklenir.
Destek Türü 2019 Destek Limiti Süre / Adet
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma limitsiz 5 yıl
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri limitsiz 5 yıl
İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) aynı anda azami 5 kişi 5 yıl
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları limitsiz 5 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kira limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) 5 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler) 5 yıl
Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira limitsiz 5 yıl
Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 200.000 USD / birim 5 yıl
Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) 5 yıl 
(aynı birim için azami 2 yıl)
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 100.000 USD / Birim (azami 100 birim) 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme limitsiz 5 yıl
Danışmanlık (EK2) 600.000 USD / yıl 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çaılşması 200.000 USD 1 defaya mahsus

Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları %50 oranında desteklenir.

Destek Türü 2019 Destek Limiti Süre / Adet
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma 50.000 USD / yıl 4 yıl
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları 400.000 USD / yıl 4 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 300.000 USD / yıl 4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti 200.000 USD / yıl 4 yıl
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri 50.000 USD / yıl 4 yıl
Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) 50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl) 4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim) 4 yıl
Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi) 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme 100.000 USD / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus