Dış Ticaret Yönetimi

Ülkemiz ihracat gelirinin arttırılması hedefi ile Dünya pazarında etkin bir biçimde yer alan yada yer almak isteyen ithalat ve ihracat firmalarının konuları ile ilgili olarak ihtiyaç duyacakları; Dış Ticaret Mevzuatı, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği Mevzuatı, Uluslararası Ticaret ve Yatırımlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü, Yurt dışı İhracat Bedellerinin Tahsili, Bankalar Mevzuatı, Hukuki , İdari, Mali ve Finansal açıdan şirketlerin Dış Ticaret Yönetiminin yapılandırılması konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleridir.

DANIŞMANLIK KONULARIMIZ:

 • Dış Ticaret stratejisi,
 • Ulusal ve uluslararası sözleşmeler,
 • İhracat mevzuatı ve uygulamaları,
 • İthalat mevzuatı ve uygulamaları,
 • Dahilde ve hariçte işleme rejimleri,
 • Devlet yardımları, yatırım ve teşvikler,
 • E-Ticaret kapsamında pazar ve ürün araştırmaları,
 • Gümrük mevzuatı danışmanlığı,
 • İthalat-ihracat taleplerine yönelik hukukî destek hizmetler

SAĞLADIĞI YARARLAR:

 • Global Ticarette rekabet gücünüz artar,
 • Bilgiye dayalı risksiz ve nitelikli
 • Gelir ve müşteri bakımından çeşitleme artar,
 • İç pazar ne kadar büyük olursa olsun sınırlıdır.Firma sadece iç piyasaya bağımlı olmaktan kurtulur,
 • İç pazar satışlarında ciddi tahsilat sorunları yaşandığı bir gerçektir. İhracatta tahsilât sorunu olmaz.
 • Küresel ortamda dış ticaret sınırsız satış olanakları verir.
 • İthalat sayesinde imalat maliyetlerini düşürmek mümkün olur.
 • Dış ticaret yeni finansman olanakları yaratır.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :