İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerin performansı ve verimliliği İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir.İşetmelere insan kaynakları süreçlerini tasarlayarak,personel seçimi, eğitim ve geliştirmesi gibi modern yönetim aktiviteleri ile geleneksel personel yönetimi stratejilerinin bütünleştiği bir yönetim anlayışı oluşturuyoruz.

DANIŞMANLIK KONULARIMIZ:

 • İş analizlerinin yapılması,
 • Görev tanımlarının hazırlanması,
 • Organizasyon şemasının oluşturulması,
 • Çalışan memnuniyeti anketi,
 • İşe alım sisteminin kurulması,
 • Oryantasyon programının oluşturulması,
 • Ücret araştırması,
 • Ücret ve yan imkanlar sisteminin kurulması,
 • Norm kadro çalışması,
 • İşgücü yedekleme ve kariyer planlama sistemi,
 • Yetenek havuzunun oluşturulması,
 • Performans yönetimi sistemi,
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması,
 • Eğitim sisteminin kurulması,
 • Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması,
 • İK yönetmeliğinin hazırlanması (kıyafet yönetmeliği, şirket kuralları, yetki tanımlamaları, vs)
 • Kurum kültürü analizi,
 • İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin oluşturulması,

SAĞLADIĞI YARARLAR :

 • Verimlilik yükselir,
 • Çalışanların performansı artar,
 • Çalışanların motivasyonu artar,
 • Çalışanlar arası iletişim artar,
 • İş kazalarını ve işten kaynaklanana şikayetler ve hatalar azalır,
 • İşletme organizasyonu dış çevreden gelen değişimlere karşı esnek hale getirmek

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :