Sosyal Güvenlik

Yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik dünyasında, mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenlenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel danışmanlık hizmeti almaya zorunlu hale getirmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için bilgili ve tecrübeli ekibimizle sizler için, İş hukuku, toplu iş hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında bireysel ve kurumsal hizmetler üretiyoruz.

Bireysel Sosyal Güvenlik Hizmetlerimiz

Kurumsal Sosyal Güvenlik Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK KONULARIMIZ

 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Denetim ve Kontrolü,
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Kontrolü,
 • Ücret Bordrosu Hazırlanması ve Denetimi (İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Vergi Uygulamaları Açısından)
 • İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü,
 • İşverenler İle SGK Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
 • İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,
 • Emeklilik İşlemleri ve Yürütülmesi,
 • Toplu İş Hukuku Danışmanlığı
 • Denetim Hizmetleri
 • Sirküler Hizmeti
 • Bordrolama Hizmetleri
 • Yabancı Uyruklu Çalışma İzni
 • Yurtdışına İşçi Gönderimi
 • Yöneticilerin Sigortalılık ve Emeklilik Statüsü
 • İstihdam Teşviklerinden Yararlanma
 • İş yeri Devir ve Birleşmeleri
 • Asgari İşçilik ve Uzlaşma
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Alt İşveren Çalıştırma ve Sorumluluğu
 • Ekonomik Krize Çözüm: Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
 • Çalışma Modellerine Göre İstihdam
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı, İzin Uygulamalar