Koçluk

Bireysel gelişimi ve değişimi desteklemek temelinde kurulan profesyonel bir ilişkidir.Bu sürecin doğal bir parçası olarak, kişisel değerler ve yaşam vizyonu, hedefler ve yaşam dengesi üzerinde çalışılır. Danışanların hayatlarının tüm alanlarıyla ilgili koçluk yürütülebilir. Koçluk, kişisel dönüşümü amaç edinmiş, hayatının kontrolünü elinde tutmak isteyen, doğuştan var olan içsel gücüyle bağlantılı yaşama hakkını kullanmak isteyen herkesin, yaşamının bir parçası yapabileceği bir yolculuktur.

 • Koçluk çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK, İLERLEMEK, DEĞİŞMEK, DÖNÜŞMEK isteği ile potansiyeline odaklanır. Bireylerin iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı doğurur. Koçluk problem çözmek için değil değişim yaratmak için kullanılan bir gelişim aracıdır.
 • Koçluk, danışanın destek aldığı çalışma şekli açısından farklıdır: bu profesyonel ilişkide danışan liderdir. Karar veren ve uygun hareketleri başlatma sorumluluğunu taşıyan danışandır. Danışan kendi sorumluluğunu ve verdiği sözlere uyma yükümlülüğünü kabul eder. Koç, bu süreçte danışanı için en iyiyi ister ve hedefe ulaşması için sahip olduğu beceri ve tekniklerle danışanını destekler.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yöneticilerle gerçekleşen birebir Koçluk çalışmaları başlıklarımız:

 • Liderlik Gelişimi
 • İletişim ve İlişki Becerileri
 • Kariyer Gelişimi ve Bireysel Memnuniyet
 • Spesifik Beceri Gelişimi
 • Problem Çözme ve Farklılık Yönetimi
 • Güçlü Yanlara Odaklı Ekipler Oluşturma ve Yönetme

Koçluk tarzlarımız, seansların amacına, yöneticinin hedeflerine ve müdahale çeşitlerine göre farklılık gösterir.  Koçluğu 4 ayrı başlıkta topluyoruz;

 • Beceri Gelişimi için Koçluk – Yöneticinin mevcut görevine odaklanır. Örneğin; Sunum Becerileri ve ya Uzlaşma Becerileri geliştirmeye odaklanır.
 • Performans için Koçluk – Yöneticinin mevcut görevindeki etkinliğe odaklanır. Örneğin; Ekip memnuniyetini  ve üretkenliğini artırmak için bir “Ekip Gelişim Programı” oluşturmaya odaklanır.
 • Gelişim için Koçluk – Yöneticinin yeni ya da ilerideki kariyerine odaklanır.
 • Yöneticinin Gündemi için Koçluk –  Yöneticinin iş/özel, daha geniş kapsamlı gündemine odaklanır.

ŞİRKET KOÇLUĞU

Her geçen gün daha da fazla şirket sahibi günlük koşuşturmanın yoğunluğundan ekiplerini geliştirmek, değeri artırmak, iş ve özel yaşam dengesini korumak, “büyük resme” bakmak için yeteri kadar zamanları olmadığından yakınıyor. Birçok kişi işyerinde terfi ettiğinde, yeni “şapkasıyla” neler yapabileceği konusunda tedirginlik yaşıyor. Tam anlamıyla bir eğitim sürecinden geçemeden ekip yönetmek için çaba sarfediyorlar. İşte Koçluk büyük- küçük her türlü şirkette, birebir ve takım çalışmaları olarak bu ihtiyaçlara cevap verir :

 • Sürdürülebilir İlişkiler ve Ekip Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • İş ve Özel Yaşam Dengesi
 • Ekip Gelişimi ve Çatışma Yönetimi
 • Performans Bloklarını Tanımlama ve Çözümleme
 • Çalışan Bağlılığı

 TAKIM KOÇLUĞU

Bir proje üzerinde birlikte çalışan bir grup insan illa ki bir “takım” değildir. Birbirlerini tamamlayan yetkinliklere sahip, ortak bir hedefe odaklanmış ve sorumluluğu bir bütün olarak üstlenebilen bir grup insan bir “Takım” olarak nitelendirilebilir (Smith and Katzenbach, 1993).

İyi Takımların Ortak özellikleri:

 • Ortak Amaç
 • Açık ve Net Hedefler
 • Bireysel Farkındalık ve Yetkinlik
 • Açık İletişim Kanalları
 • Takım İçi Destek
 • Esneklik
 • Güçlü ve Zayıf Yanlara Dair Farkındalık
 • Karşılıklı Güven
 • Ortak Sorumluluk Anlayışı
 • Tutarlılık/Sürdürülebilirlik

Takım Koçluğu Modelleri:

 • Yöneticinin Koçluk Şapkası – Koçluk tarzıyla yöneticilik yapabilmeleri için yöneticilere Koçluk yapılması
 • Takım Oluşturma – Bir ekibin etkin bir bütün olarak hareket edebilmesi için koçluk yapmak, örneğin bir reklam firmasındaki bir marka ekibine Koçluk yapılması
 • Takım Liderlerinin Koçluğu – Takım liderlerinin “ekipleşme” becerilerini geliştirmeye yönelik Koçluk yapmak, örneğin, kendi departmanlarından sorumlu orta seviyeli yöneticilerin birlikte Koçluk alması
 • Bir takımın parçası olmayan ancak ortak konuları olan bireylere Koçluk yapılması, örneğin çalışanlar arasındaki çatışma yönetimi veya etkin geribildirim verme üzerine Takım Koçluğu yapılması.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :