Kurumsal Yönetim

İşletmenin sürekliliğinin en önemli etkeni yönetim yapısıdır. Kurumsallaşma; yüksek şirket performansını, artan verimliliği, çalışan memnuniyetini, şirket içi iletişimin artmasını ve şeffaf yönetim yapısının oluşmasını sağlar.

Kurumsal Yönetim’in en büyük hedefi kişilere bağlı olmayan, sistem dahilinde çalışan ve verimliliği artıran yapıların oluşturulmasıdır. İşletmenin faaliyetlerinin artması ve büyüme ile birlikte; şirketin kontrolü ve denetimi zorlaşır, sorunlar artar.

DANIŞMANLIK KONULARIMIZ

 • Amaçlara Uygun Organizasyon Yapısının Oluşturulması
 • İş Tanımlarının Hazırlanması
 • İç Yönetmeliklerin Oluşturulması
 • Yetki ve Sorumlulukların Tespiti

İnsan Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar

  • Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması
  • Ücretlendirme Politikası
  • Etik Kuralların Oluşturulması
  • Disiplin Yönetmeliği
  • Şirket içi İletişimin Artırılması
  • Şirket içi Toplantı Sistemi
  • Şirket içi Raporlama Sistemi

Aile İlişkilerinin Kurumsallaşması

 • Aile Anayasası Oluşturma
 • Aile Yönetim İlişkilerinin Belirlenmesi
 • Aile Konseyi Oluşturma
 • Çatışma Yönetimi
 • Devir Planı
 • Hissedar Sözleşmesi Hazırlama

SAĞLADIĞI YARARLAR

 • İşletmenin hedeflerine ulaşması kolaylaşır.
 • Tüm çalışanların yetki ve sorumluluklar açıktır. İş bölümü daha sağlıklı işler.
 • Kararlar daha kolay alınır.
 • Kurumsal verimlilik artar.
 • İşlem süreleri ve maliyetler azalır.
 • Şirketlerin, müteşebbisten çalışana, tedarikçisinden müşterisine kadar tüm tarafları ile uyum ve işbirliği de artar.
 • Şeffaf, adil, ahlaki, hesap veren ve sorumluluk sahibi bir yönetim sistemi oluşur.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :