Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Günümüz üretim ve hizmet yönetimi anlayışı müşterinin değer olarak tanımladığı kavram üzerine kuruludur. Değer ise, bir ürün yada hizmetin müşterinin gözündeki özellikleri ve karşılığı olan kıymetidir. Bu noktada işletmeler müşteri beklentilerini en uygun şekilde karşılayabilmek için ürünün tarladan toplanması, hizmetin ise planlaması aşamalarından başlayarak gözden geçirmek ve sistemi oluşturan tüm halkaları müşteriye ürün yada hizmet teslim edilene kadar tek bir amaç için programlamak ve yönetmek zorundadırlar. İşte bu noktada devreye Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi girmektedir.

DANIŞMANLIK KONULARIMIZ:

Müşteri beklentilerini en uygun şekilde karşılayabilmek için ürünün tarladan toplanması, hizmetin ise planlaması aşamalarından başlayarak, müşteriye ürün yada hizmet teslim edilene kadar ki tüm süreçlerin ve süreç öğelerinin yönetimi, koordinasyonu ve gelişimini sağlar.. Hedeflenen müşteri merkez olmak kaydıyla tüm sistemin tek bir hedef için çalışabilir hale getirilmesini sağlamaktır.

SAĞLADIĞI YARARLAR:

 • Müşteri beklentilerini tatmin seviyesinden memnuniyet seviyesine çıkarma becerisine ve alt yapısına sahip olurlar
 • Zincir üzerindeki koordinasyon ve eş güdümlülük sayesinde eğitim seviyesi, dolayısıyla kalite ve bunun neticesinde de uygun hizmet ortamı sayesinde maliyetler ve gereksiz faaliyetler ortadan kalkacaktır.
 • Kurulan bilgi akışı sayesinde müşteri ve pazara en esnek ve hızlı bir şekilde esneklik gösterme ve adaptasyon kabiliyeti kazanılacaktır.
 • Veri akışı sayesinde sistem her an izlenebilir olacağından gerekli müdahaleler en kısa ve doğru şekilde yapılabilecektir.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :