Üretim Yönetimi

Her işletme maliyetlerini düşürmek, pazarda tutunmak ve rekabet avantajı sağlamak ister. Bu sadece hammadde, makine, malzeme yada işçilik gibi üretim girdilerini daha ucuza elde etmekle sağlanamamaktadır. Aksine Türk sanayinin kalbi durumundaki üretim birimlerinin temel sıkıntısı; verimliliğin düşük olması ve verimlilik kazançlarının yeterince oluşturulamamasıdır. Bu sorun, özellikle düşük kapasite kullanım oranı, yüksek stoklama maliyetleri,darboğazların tespit edilememesi, kalite ve kalitesizlik maliyetleri, fazla işgücü kullanımı, gereksiz fazla mesai, üretim planlama gibi hatalardan dolayı ortaya çıkmaktadır.

DANIŞMANLIK KONULARIMIZ:

 • Verimlilik Yönetimi
 • Yerleşim Düzenleme (Layout)
 • İş Etüdü
 • Üretim Planlama Sistemi
 • Stok Kontrol Sistemi
 • Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP)
 • ERP Kurumsal Kaynak Planlama,Seçim ve Kurulum Süreci Desteği
 • Vardiya Planlaması
 • Hat Dengeleme

SAĞLADIĞI YARARLAR:

 • Kurulum (set-up) süreleri azaltılarak üretim esnekliği sağlanır.
 • Üretim hızı belirlenir ve birimlerin bu hızda faaliyet göstermesi sağlanır.
 • İşyükü ve işgücü miktarları uyumlaştırılır.
 • Gereksiz işgücü ve kapasite kullanımından doğan maliyetler azaltılır.
 • Darboğazlar ortadan kaldırılır.
 • Kapasite kullanım oranları artar.
 • Kalite, kontrol edilebilir ve izlenebilir hale gelir.
 • Gereksiz taşımalar minimum düzeye indirilir.
 • Stok maliyetleri azalır.
 • Birim üretim maliyetleri düşer.
 • Çalışanların kurum aidiyetleri ve motivasyonları artar.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :