Tesis Güvenlik Belgesi ( Milli Gizli Tesis, Nato Gizli Tesis )

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir ?

Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Millî Savunma Bakanlığı tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir.

Tesis Güvenliği Belgesi Kimler Alabilir ?

Tesis güvenliği belgesini özellikle her yıl ocak ayında yayımlanan Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi’nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen kuruluşla Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini harp sanayi hizmetlerini sunan firmaların Tesis Güvenlik Belgesini almak zorundadır. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Millî Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayan kuruluşlar alabilir.

Ayrıca yabancı ortak bulunduran firmaların bu belgeleri alabilmeleri için TSK için yürütülen projelere ulaşmayacağını belirten taahhütnameler firmanın TÜRK uyruklu en üst yetkilisi tarafından verilmesi gerekmektedir.

Tesis Güvenlik Belgesi Nelerdir Kaç Çeşittir ve Nereden Alınır ?

İki çeşit Tesis Güvenlik Belgesi vardır Bunlar Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesidir.
Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili denetim yapma belgeyi verme yetkisi Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. NATO’YA iş yapacak firmaların ayrıca NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini de alması gerekir.

Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi Nedir ?
Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu Millî Savunma Bakanlığına yapılır ve denetim Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Belgede Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilir.

NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi Nedir ?
NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu Dış İşleri Bakanlığına ve Millî Savunma Bakanlığına yapılır ve denetim Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Belgede Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilir.

Gerek Milli Gizli Gerekse NATO Gizli Tesis Güvenlik belgeleri için istenen şartlar aynıdır ve tek denetim yapılır.

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

Kişi Güvenlik Belgesi; kişinin, görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgiye nüfuz edebilmesini sağlayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu kontrollü oda ve bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giriş iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek şirket/kuruluşlarda çalışan, şirket/kuruluş ve proje güvenliğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda durumu uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca düzenlenen belgeye denir. Tesis Güvenlik Belgesine sahip firmaların Kişi Güvenlik Belgesini almak zorundadır.

Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nelerdir?

Firmaların Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini alabilmeleri için danışmanlığa ihtiyaç vardır. Başvuruların nasıl yapılacağı şahıs güvenlik belgelerinin nasıl alınacağı Tesis Güvenlik Belgesi El Kitabının nasıl hazırlanacağı Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili istenen şartları belirten yönergelerdeki fiziki ve dokümantasyon açısından nelerin yapılması gerektiği konularda Tam Çözüm sizlere yol gösterecektir.

Tesis Güvenlik Belgesi Nasıl Alınır İzlenecek Yol Nedir?

 1. Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Savunma Sanayii Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 2. Tesiste bir güvenlik koordinatörü seçilir ve çalışmalardan sorumlu olur.
 3. TGB (Tesis Güvenlik Belgesi) başvurusu, kişi güvenlik belgesi başvurusu ile başlar.
 4. Şirket hissedarları, yönetim kurulu, üst yönetim ve gizlilik dereceli projelerde çalışması muhtemel her personelin kişi güvenlik belgesi olması zorunludur.
 5. Kişi güvenlik belgesi için gerekli evraklar hazırlanarak başvuruda bulunulur. Kişi güvenlik belgelerinin sonuçlanması emniyet ve MİT in ilgili kişiler hakkında soruşturma yapmasından dolayı 6 ay sürebilir.
 6. Tesis Güvenlik Belgesi için yönergede belirtilen miktarda para ödenir ve başvuru dosyası MSB ye teslim edilir.
 7. Özel güvenlik görevlisi çalıştırmak zorunludur. Bunun için valilikten özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni alınmalıdır. (5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK KANUN VE YÖNETMELİĞİNE GÖRE HAREKET EDİLİR)
 8. Tesis güvenlik belgesi denetimi, kişi güvenlik belgesi alındıktan sonra yapılır.
 9. Alınması Gereken Önlemler aşağıdakilerdir:
 10. Fizikî Güvenlik İçin Alınan Önlemler : (Çevre Güvenliği, Tesis İçi Fizikî Güvenlik): Bina ve tesis içerisi fiziki ve elektronik güvenlik önlemleri ile koruma altına alınmalı. Özel güvenlik Görevlisi çalıştırılmalı. (Özel güvenlik görevlisi, özel şirketlerden hizmet alınmak sureti ile sağlanır ve valilikten özel güvenlik görevlisi çalıştırmak için izin almak gerekir). Tesisin giriş çıkışlarını ve önem arzeden bölgelerine giriş çıkışı gösteren kameralar olmalı ve kayıtları saklanmalıdır. Personelin giriş çıkışları için elektronik sistem olmalı, ziyaretçi giriş çıkışları kaydedilmeli, ziyaretçi kartları verilmeli, ziyaretçilerden telefon silah vb. emanetleri binaya girişte alınmalı. Bina içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmalı…. Bunun gibi tesisin güvenliğini sağlayacak sistemler kurulur.
 11. Yangına Karşı Alınan Önlemler: yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama ve söndürme sistemi olmalı bunları anlatan dokümanlar hazırlanmalı, yangın ekibi oluşturulmalı ve profesyonel yangın eğitimi alınmalı. Yangına karşı alınacak bütün tedbirler alınmalı ve bunlar kaydedilmelidir.
 12. Toplantı Odası/Odaları İçin Alınan Önlemler: Tesis içerisinde toplantı yapılacak odalarda alınacak önlemler açıklanmalı. Toplantı giriş çıkışlarının kayıt altına alınması, güvenliğinin sağlaması, dışarıdan nüfusun önlenmesi gibi…
 13. Personel Güvenliği İçin Alınan Önlemler: personel için kişi güvenlik belgesi alınması, altı ayda bir adli sicil belgelerinin yenilenmesi, güvenlik önlemleri hakkında eğitilmeleri, giriş çıkışlarının kayıt altına alınması vb. tesis için gerekli önlemleri içerir.
 14. Evrak, Doküman ve Malzeme Güvenliği İçin Alınan Önlemler: gizlilik dereceli evraklar üzerinde nasıl çalışma yapılır, evraklar nasıl kaydedilir, gelen ve giden evrak saklanması nasıl yapılır, gizlilik dereceli evraklar nerede saklanır vb. önlemlerden bahsedilir.
 15. Kontrollü Bölge/Bölgelerin Güvenliği İçin Alınan Önlemler: gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü yerlerdir. Buralarda çalışmalar nasıl yapılır, kimler girmeye yetkilidir vb. işlemler anlatılır.Bu bölgelerin girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli isim listesi belirtilmelidir. Girişler elektronik sistem olmalıdır.
 16. Kontrollü Oda Güvenliği İçin Alınan Önlemler: gizlilik dereceli evrak dokümanın saklandığı yerdir. Giriş çıkışların kaydedildiği, şifreli ve çift kilit sistemi ile korunan bir yer olması gerekir. Girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli listesi bulunur vb. güvenlik önlemleri alınmalıdır. Evrak, cd vb. önemli ve gizli kayıt ortamlarının saklanması için kasa, çelik dolap gibi malzemeler alınmalıdır.
 17. Bilgi Sistemleri İçin Alınan Önlemler: server, internet vb. elektronik iletişim için alınacak önlemleri kapsar. TEMPEST kurulması, virüs taraması, bilgisayar şifreleri vb. önlemler anlatılır.
 18. Ziyaretler: tesise gelen ziyaretçilerin uyması gereken kurallar anlatılır. Fotoğraf video çekmek yasak, ziyaretçi kartı kullanmak, cep telefonunu emanete bırakmak vb. yabancı ziyaretçiler geldiğinde MSB’ na bilgi verilir. Gizlilik dereceli proje için gelen ziyaretçiler olduğunda 21 iş günü öncesinde MSB’ den izin alınır vb. önlemler anlatılır.
 19. Alt Yüklenici Seçim Kriterleri: Tesis Güvenlik Belgesi şartı olan bir projede çalışıldığında alt yüklenici kullanılırsa, alt yüklenicinin de Tesis Güvenlik Belgesi olması şartı aranır. Bu projede çalışacak bütün alt yüklenici personelinin de Kişi Güvenlik belgesi olması şartı aranır.
 20. Gizli; Hizmete Özel, tasnif dışı gibi kaşeler hazırlanır bütün evraklar yazışmalar gizlilik sınıfına göre kaşelenir, evrak kaydı yapılır, kopyaları saklanır. Ziyaretçi kayıt defteri ile gelen ziyaretçiler kayıt altına alınır.

Tesis güvenlik belgesi bunun gibi ana maddelerde belirtilen, bir tesisin bütün güvenlik önlemlerini kapsar.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :