ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi

 

İşletmede ürün/hizmetin müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI:

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
 • Çevresel performansın artırılması,
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması, kuruluşa prestij kazandırır.
 • İşletme itibar ve pazar payının artırılması,
 • Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan     kaza vb. olayların azaltılması,
 • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Enerji tasarrufu sağlanması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :