ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu

Tıbbi laboratuvarların kalite ve yetkinlik gereksinimlerini belirleyen ISO/IEC Guide 25’ den yola çıkarak, ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu ve ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarını temel alan uluslararası standarttır. ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu ) tarafından yapılmaktadır.

Akreditasyonun amaçları; Hata oranlarını azaltmak, maliyet etkililiği sağlamak, verimliliği artırmak ve hastaya sunulan hizmet kalitesini artırmaktır. Tıbbi teşhis ve tedavi kararlarının %60-80 oranında laboratuvar verilerine dayandığı iyi bilinen bir gerçektir. Laboratuvar sonuçları verilen tıbbi kararlara kıyasla duyarlı ve spesifik yöntemlerle elde edilmektedir. Tanı yöntemleri hastanın teşhis ve klinik takibi ile iç içe yürüyen süreçlerdir. Verilecek klinik kararlarda laboratuvar sonuçlarının doğru ve güvenilir olması kritik önem taşımaktadır.

ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonun Yararları;

 • Akreditasyon çalışmaları, laboratuvarın tüm süreçlerinin performansının geliştirilmesi için önemli bir fırsattır.
 • Yeterlik Testleri ve Laboratuvarlar Arası Kıyaslama Testlerine katılım analitik performansın geliştirilmesini sağlar.
 • Metot validasyonu ve verifikasyonu test sistemindeki tüm unsurların uygunluk içerisinde çalıştığının kanıtıdır.
 • Laboratuvar akreditasyonu orta ve uzun vadede hizmet kalitesinin artması, maliyet etkinliğinin artması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli kazanımlar sağlamaktadır.
 • Akreditasyon sürecinde sağlanan gelişmeler laboratuvar yönetim yapısının gelişmesini de mümkün kılar.
 • Akredite laboratuvarlar daha güvenilir bir yapı niteliği kazanırlarken daha az dış destek gereksinimi duyarlar. Uygulamada en çok gelişmenin ihtiyaç duyulduğu tedarik zinciri, eğitim ve cihaz bakım-onarım konularına odaklanma sağlanır, iletişim kanalları gelişir.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :