ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi Sistemi

Dünyadaki ticaretin globalleşmesi ile suç unsurlarının tedarik aşamalarına sızma fırsatı artmaktadır. ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi ile riskler minimize edilir.Üretimden satış noktalarına ulaşıncaya kadar tüm aşamaların koruma altına alınması hedeflenir. ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi ulaşım ve lojistik organizasyonları veya alt sektörleri kapsamaktadır. Birçok kuruluş için tedarik zinciri iş sürekliliği için hayati önem taşımaktadır. Tedarik zincirinde kesintiler oluşturabilecek bazı sektörlerde derinden iş etkisini sarsma potansiyeline sahiptir . Bu kuruluşlar için, tedarik zinciri ve etkin yönetimi ile ilgili risklerin belirlenmesi hassas iş sürekliliği açısından önem taşımaktadır .

ISO 28000:2007  TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ YARARLARI

ISO 28000:2007 standardı her boyutta ve her sektördeki kuruluşlara önemli faydalar sağlayacaktır.

 • Güvenlik risklerinin minimize edilmesi, “tam zamanında üretim” prensibi ile çalışmaya yönelik problemlerin azaltılması ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapan kuruluşlarda “Authorised Economic Operator (AEO)” gerektiren yeni yasal düzenlemenin gereklerinin karşılanması,
 • Kuruluşun, Tedarik Zinciri Güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, tedarik zinciri  risklerinin  etkin yönetilmesi,
 • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini sağlar,
 • Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek, sistemin yönetim tarafından desteklenmesini sağlar,
 • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğini ispatlayarak iş ve işlemlerde kolaylık sağlar,
 • Avrupa pazarında faaliyet gösteren kuruluşlar için; AEO( Authorised Economic Operator) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşlara olan güvenini artırır,
 • Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini sağlar,
 • Sigorta kuruluşlarının güvenini arttırır, sigorta maliyetlerini azaltır,
 • Sistemin belgelendirilmesi kuruluşun bütünsel imajına katkıda bulunur,
 • Etkin bir Güvenlik Yönetimi Sistemi uygulanması sağlayarak, uluslararası rekabet avantajı sağlar,
 • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini sağlar.
 • Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek diğer iş kararları ile birlikte yönetilmesini sağlar.
 • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlayarak kolaylık sağlar.
 • AEO başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşunuza olan güveninini artırır.
 • Ürün/hizmet sağladığınız kuruluşların size olan güvenini sağlar,
 • Sigorta kuruluşlarının güvenini arttırır, sigorta maliyetlerinizi azaltır,
 • Sisteminizin belgelendirilmesi kuruluşun bütünsel imajına katkıda bulunur.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :