ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi

Kuruluşlar, hedeflerinin gerçekleşmesinde belirsizlik yaratan iç ve dış faktörler ile karşı karşıyadır. Kuruluşun hedeflerinin gerçekleşmesi üzerindeki belirsizliğe risk denir.

Kuruluşun tüm faaliyetleri riskler içerir. Kuruluşlar, riskleri belirleyerek, değerlendirmeli, etkilerini azaltmaya çalışmalıdır.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı kuruluşun risk yönetimini etkin yapması için gereklilikleri tanımlar.

ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı ve Klavuzları

 • ISO 31000 Prensip ve İlkeler
 • ISO 31000 IEC 31010 Risk Yönetimi – Risk Değerlendirme Teknikleri
 • ISO Klavuzu 73 Risk Yönetimi

ISO 31000 RİSK YÖNETİMİ YARARLARI

 • Kuruluşun hedefleri gerçekleştirme olasılığını artar.
 • Operasyonel verimi ve yönetimi proaktif olarak geliştirir.
 • Hissedarlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur.
 • Kayıpları en aza indirmek için risk analizine yönelik yönetim sistemi kontrolleri uygular.
 • Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır.
 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur.
 • Sağlık, güvenlik ve çevre ulusal ve uluslararası farkındalığı arttırır.
 • Zorluklar karşısında kuruluş esnekliğini arttırır.
 • Fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve stratejilerin belirlenmesini sağlar.
 • Açıklık ve şeffaflık kültürünü güçlendirir.
 • Süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Kaynakların etkin planlanmasını sağlar.
 • Yönetsel karar vermenin gelişmesini sağlar.
 • Sürdürülebilir karlılığı sağlar.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :