ISO/IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu

ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu standardı; laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvarı Teknik Şartları kapsayan bir standarttır.
ISO/IEC 17025 bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılaması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. ISO/IEC 17025, laboratuvar akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. ISO/IEC 17025 standardı herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. ISO/IEC 17025 standardı , deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar. §    Birinci taraf Laboratuvarlar         : Üreticinin Laboratuvarları §    İkinci taraf Laboratuvarlar                   : Müşteri Laboratuvarları §    Üçüncü taraf Laboratuvarlar      : Bağımsız Laboratuvarlar Bu standart, personel sayısına ve deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir.

ISO/IEC 17025 laboratuvar Akreditasyonu’ nun Yararları

 • Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuvarların resmen tanınması,
 • Laboratuvarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edilmesi veya azaltılması,
 • Test laboratuvar standartlarının ve durumunun güncel kılınması,
 • Akredite laboratuvardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi,
 • Karşılıklı tanınma anlaşmalarında akreditasyon tarife dışı engelleri ortadan kalkmasına da katkı sağlaması,
 • Kapasite üzerine olumlu etki sağlaması,
 • Saygınlık ve ticari üstünlük,
 • Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuvarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önlemesi,
 • Deneylerin kalite düzeylerinin artması,
 • Kalitenin sürekliliğini ve güvenirliliği disiplin altına alması,
 • Güvenirliliğin artması,
 • Personelin teknik yeterliliğinin artması,
 • Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü,
 • Çalışanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :