JCI Sağlık Akreditasyonu

 

Sağlıkta kalite artık bir tercihten öte zorunluluk ve sektörün olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu konuda son yıllarda yaygınlaşan JCI Akreditasyonu dünya genelinde etkili bir kalite değerlendirme ve yönetim aracı olmuştur.
Sağlıkta Akreditasyon düşüncesi, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization” (JCAHO) tarafından ortaya atılmıştır. JCAHO’nun yaptığı başarılı çalışmalar zaman içinde A.B.D dışında ki ülkeleri de etkilemiş bu nedenle standartların A.B.D dışında da yaygınlaştırılması amacıyla 1998 yılında Joint Commission International Accreditation (JCI) kurulmuştur.

Akreditasyon Nedir?
JCI kuruluşu tarafından sağlık kuruluşlarının sundukları hizmetin tümünün kalitesini iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak için tasarlanmış standartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirdiği bir süreçtir. Kuruluş tarafından hasta bakım kalitesini iyileştirmek güvenli bir çevre sağlamak hastalara personele ve ziyaretçilere yönelik riskleri azaltmak için sürekli çalışmak üzere görünür bir taahhüdü temsil etmektedir.
Akredite olma nedir?
Bir kuruluşun tüm alanlarda çekirdek ve çekirdek olmayan JCI Standartları ile kabul edilebilir uygunluk gösterdiğinin kanıtlanması tescillenmesidir.

JCI SAĞLIK AKREDİTASYONUNUN YARARLARI
Hasta bakım hizmetlerinin kurum içinde devamlılığını ve sağlık çalışanları arasında işbirliğini, uyumu sağlayarak hasta ve yakınlarına her aşamada kaliteli hizmet sunumunu sağlar.

 • Hastaların devam eden bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi için kurum içinde ya da başka bir kuruma uygun şartlarla transferlerinin yapılması için politikalar belirlenmesini ve böylece güvenli hasta transferini sağlar
 • Hastanenin tüm hizmetlerinin performansı hakkında, iyileştirme yapabilmek için sürekli bilgi toplanmasını ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlar.
 • Hasta kayıtlarının, hastayı tanımlamak, tanıyı desteklemek, tedaviyi doğrulamak, tedavinin gidişatını ve sonuçlarını belgelemek, bakımın devamlılığını desteklemek için gerekli ve yeterli bilgileri eksiksiz olarak içermesini sağlayarak, hizmetin hasta ve yakınlarına en üst düzeyde sunulmasını sağlar.
 • Hasta, çalışanlar ve ziyaretçileri korumak amacıyla, enfeksiyon risklerinin sürekli tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • Oluşturulan politika ve prosedürler ile tüm hastaların aynı tipte bakım almasını sağlar.
 • Hasta ve ailesinin eğitim ihtiyacının saptanarak bakım ve tedavi süresince beslenme, ilaç kullanımı, hareket, egzersiz gibi konularda gereken eğitimlerin uzmanlarınca planlanıp uygulanmasını sağlar.
 • Hastanın bakım ve tedavi sürecinin her aşamasında hasta ve ailesinin haklarının desteklenmesini sağlar.
 • Hasta ve ailesinin, yapılacak her tür riskli işlemler öncesinde uzman sağlık personeli tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirilip onayları alınmasını, böylece hasta ailesinin bakım sürecine katılımının desteklenmesini sağlar.
 • Hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere standartlara uygun güvenilir radyoloji ve laboratuvar hizmetleri sunulmasını sağlar.
 • Hastaların beslenme durumlarının taranıp, gerekirse daha ileri değerlendirme için uzman kişilere refere edilmelerini sağlar.
 • Hastanedeki tüm süreçlerin çok iyi tasarlanarak, ölçülerek değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Çalışan tüm personelin sürekli eğitimle gelişimlerini desteklenmesini sağlar.
 • Hasta ve ailesinin, çalışanların ve hastane ortamında bulunan diğer kişilerin güvenliklerini tehdit edecek tüm risklerin önceden tespit edilip, yangın, doğal afetler gibi acil durumlarda yapılacakların planlanarak kontrol altına alınmasını güvenli bir çevre oluşturulmasını sağlar.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :