ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

İşinizi (üretim/hizmet) çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. ISO 45001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni tetkik edilebilir ve uluslararası bir standarttır.

ISO 45001’in amacı; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. ISO45001 ; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve geliştirilebilir çözümler getirir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI:

 • Karlılığı arttırmak,
 • Kaza maliyetini düşürmek,
 • Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak,
 • Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak,
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
 • Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek,
 • Motivasyon ve katılımı sağlamak,
 • Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001Çevre Yönetim Sistemine entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarrufu sağlar.
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak,
 • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :