İş Etiğimiz

Müşteri önceliğimizdir

  • Memnuniyetlerini her şeyden üstün tuttuğumuz, en büyük önceliğimiz müşterilerimizdir.
  • Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerimizde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun katma değer yaratan çözümler geliştiririz.
  • Müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
  • Müşteriyle ilişkilerimizde kazan-kazan ilkesini benimseriz. Hem müşterimizin hem de şirketimizin hakkını koruruz.

Sorumluluklarımız

  • Yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde Danışmanlık ve Ticaret hizmetlerimizi yürütürüz.
  • Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı taahhüt ederiz.
  • Çözüm ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin beklentilerine adil ve saygılı davranır.

Gizlilik

  • Müşterilerimizin, çözüm ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalıştığımız diğer kurum ve kuruluşların bilgilerinin gizliliklerine, korunmasına özen gösteririz.