Danışmanlık

Danışmanlık, tamamen güven üzerine dayalı bir iş sürecidir. Güven olgusunun oluşumuna tüm operasyonel faaliyetlerdeki başarılardan daha çok önem vermekteyiz. Son derece kritik karar verme aşamalarında danışmanın vereceği bilgi, yalnızca güvenin sağlandığı bir iş ilişkisinde müşteriye bütün etkinliği ile aktarılabilmektedir.

Önemli olan, tüm operasyonel faaliyetlerin amaçlarının,  sonuçlarının ve karşılaşılan sorunlarının, aktarılan bilginin kalitesinde herhangi bir kayıp olmadan, doğrudan üst yönetime iletilebilmesi ve pürüzlerin ortak bir karar verme süreciyle etkin bir şekilde giderilmesidir. Böylece, proje başından sonuna kadar ana hedefinden sapmadan, beklenen tüm sonuçları başarı ile verecektir.

Müşterilerimize yüksek ve ölçülebilir katma değer yaratırken, gerekli olan profesyonel yaklaşımı hiçbir koşulda taviz vermeyeceğimiz iş etiğimizle desteklemekteyiz. Alanımızda belirlediğimiz en önemli başarı ölçütü, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin, tekrar bizimle çalışma isteklilikleridir.

Sürekli değişim içinde olan danışmanlık ve eğitim sektöründe, değişime öncülük eden, ileri teknoloji ve inovasyonu tüm iş süreçlerinde merkezde bulunduran, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde yenilikçi hizmet vermek amacındayız.

Firmanın misyon, vizyon ve hedeflerinin doğru belirlenmesi, yönetsel ve organizasyonel süreçlerin belirlenmesi çalışmaları, kuruluş içinde tepe yönetimin ve/veya kurucuların inisiyatifi ile kararlaştırıldıktan sonra; olaylara uzman gözüyle ve dışardan bakabilen tarafsız ve objektif bir danışman tarafından yapılıyor olması,süreçlerin hatasız ilerlemesine,başarılı olmasına sebep olur. Fikir üretme, planlama ve uygulama desteği ile işletmede varolan potansiyeli güçlendirmek ve harekete geçirmek, yönetim etkinliğini sağlamak ve bunu kurumsallaştırma amacına yönelik danışmanlık hizmetleridir.