Finans ve Muhasebe Yönetimi

Ulusal ve uluslararası kurumsal stratejilerin tespitinde finans ve muhasebe belirleyici bir rol oynamaktadır. Kuruluşlarda finans ve muhasebe alt yapısı, sürekli değişen mali mevzuatlar ve vergi sistemi üzerine sağlam bir altyapı kurulmasını zorunlu kılmaktadır.

 DANIŞMANLIK KONULARIMIZ:

 • Finans Yönetim Uzmanlığı,
 • Temel Finans ve Muhasebe Bilgileri,
 • Bütçe Planlama ve Denetim,
 • Maliyet Muhasebesi,
 • Yönetim Muhasebesi,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,
 • Finansal Tablolar Analizi,
 • Risk Yönetimi ve Proje Finansmanı,
 • Genel Muhasebe,
 • Bağımsız Denetim Hizmetleri,

SAĞLADIĞI YARARLAR:

 • İşletme faaliyetlerine ilişkin işlemlerin varlığı, biçimi, dayanağı konusunda gerekli bilgiler sağlanır.
 • İşletme varlıklarının envanteri ve denetimi sağlanır,
 • Gelir ve gider akışı planlanır,
 • Vergi ve diğer yasal yükümlülükleri hesaplayarak dönem kar veya zararını saptanır,
 • Analiz sonucu elde edilen değerlerin (fişlere, defterlere, çizgilere) kaydı sağlanır,
 • Toplanan bilgileri anlaşılır ve yararlı raporlar durumuna getirilir,
 • İşletme için sağlanan kaynakların işletme içindeki akışlarını, bu kaynakların sağlandığı zamandan başlayarak başka amaçlar için kullanıldıkları veya elden çıkarıldıkları zamana kadar izlenmesi sağlanır,
 • İşletmedeki verimliliği ve karlılığı ölçülür,

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :