SKA Danışmanlık Yaklaşımımız

Şirketlere stratejilerini, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlandırmaları ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkılarını ölçme ve yönetme konusunda rehberlik ediyoruz. Şirketlere, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkılarını en üst düzeye çıkarmaları için beş adımdan oluşan danışmanlık yaklaşımımızı sunuyoruz. Beş adımdan oluşan danışmanlık yaklaşımız, şirketlerin; ilgili mevzuatlara uyma, uluslararası asgari standartlara saygı duyma ve insan haklarına öncelik verme sorumluluklarının tanınmasına temellerinde oluşturulmuştur. beş adımdan oluşan danışmanlık yaklaşımımız çok uluslu büyük şirketlere odaklanarak geliştirilmiştir.

Beş adımdan oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları danışmanlık yaklaşımımız;

01 SKA’ları anlamak

İlk adım olarak, şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili bilgi edinmesi sağlıyoruz.

02 Önceliklerin belirlenmesi
Şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tarafından sunulan önemli iş fırsatlarını anlamaları ve risklerini azaltmaları amacıyla, değer zincirlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerindeki olumlu, olumsuz, mevcut ve olası etkilerini değerlendirerek önceliklerini belirliyoruz.
03 Amaçların belirlenmesi
Amaçların belirlenmesi, iş başarısı için büyük önem taşırken, kurum içerisinde ortak önceliklerin ve performansın geliştirilmesini sağlıyoruz.
04 Entegrasyon
Belirlenen amaçlara ulaşmanın anahtarı olan, sürdürülebilirliği temel iş faaliyetleri ile yönetişime entegre ederek ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını şirketin tüm birimlerine yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz.
05 Raporlama ve iletişim
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları aracılığıyla ortak göstergeler ve öncelikleri kullanarak sürdürülebilir kalkınma performanslarına ilişkin verileri raporlanmasını sağlıyoruz.