Stratejik Yönetim

 Starteji şirketin tüm eylemlerinin soyut dünyada kurgulanması ve işin daha gerçek dünyada gerçekleşmeden risk, olasılıkların tamamının bilinmesidir. Şirketin ana stratejisi ve alt stratejileri vardır. Strateji hayata geçirilince anlam bulur. Stratejik düşünme, bulutlu, sisli bir havada, dalgalarla boğuşurken önünü görebilme becerisidir.

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir.
DANIŞMANLIK KONULARIMIZ:

SWOT Analizi

1-İç Durum Analizi

1A.Organizasyonda İç Durum Analizi

 • Organizasyonun güçlü olduğu yönler • Organizasyonun zayıf olduğu yönler • Organizasyon imajı ve kültürü • Organizasyon yapısı, sistemi ve süreçleri • Organizasyonda insan kaynakları • Ürün ve hizmet kalitesi ve maliyeti • Organizasyonda teknoloji • Performans durumu

1B.Organizasyonda Dış Durum Analizi

 • Piyasa yapısı • Piyasadaki rekabet yapısı • Teknoloji • Müşteri gruplarının ihtiyaçları ve beklentileri • Demografi • Makro ekonomik yapı ve ekonomik istikrar • Politik karar alma süreci ve politik istikrar

2A.Vizyon Bildirisi

 • Organizasyonun gelecekte ulaşmak istediği nokta veya hedefler • Gelecekte gerçekleştirilebilecek ideal hedefler • Vizyon için zaman planlaması

2B. Misyon Bildirisi • Organizasyonun varlık nedeni • Organizasyonun başarmak istediği amaç ve hedefler • İş bölümü ve görev tanımları

2C. Değerler ve Ahlak Bildirisi

 • Organizasyon içindeki değerler, ilkeler ve ahlaki kurallar • Organizasyonun dış değerlere ve ahlaka bakışı (Sosyal sorumluluk) • Organizasyonun global değerlere bakışı

 Önemli olan, dış koşullarda bir değişiklik olmasa dahi, ileriyi görebilmek ve başarıya ulaşımda yardımcı olacak bir stratejinin planlanıp, uygulamaya konulmasıdır.

 3.Dış Durum Analizi

3A.Genel Strateji,Rekabet Avantajı ve Rekabet Gücü Analizleri

 • McKinsey Matrisi • Porter Rekabet Stratejisi • BCG Ürün Portföy Matrisi • Ürün Yaşam Endeksi • Piyasa/Rekabet Matris

3B.İç Strateji

 • Organizasyon Yapısı Stratejisi • İnsan Kaynakları Stratejisi • Eğitim Stratejisi • Araştırma ve Geliştirme Stratejisi • Teknoloji Stratejisi • Ürün Geliştirme Stratejisi • Toplum Kalite Stratejisi • Mali Planlama ve Finans Stratejisi • Organizasyonun İç İmajı

3C.Dış Strateji

 • Tüketici Stratejisi • Pazarlama ve Satış Stratejisi • Dağıtım Stratejisi • Tanıtım ve Reklam Stratejisi • Organizasyonun Dış İmajı

3D.Genel Stratejik Yollar

 • Büyüme ve Gelişme Stratejisi • Yatırım Stratejisi • Yeniden Yapılanma Stratejisi • Satış (Elden Çıkarma) Stratejisi • Ortak Girişim Stratejisi • Tasfiye Stratejisi
 1. Stratejik Değerlendirme • Stratejik planın gözden geçirilmesi • Performans değerlendirilmesi ve ölçümü • Sonuçların izlenmesi • Sürekliliğin sağlanması

 SAĞLADIĞI YARARLAR:

 • Şirketin ana stratejisi analiz edilir ve çıkarılır, piyasa ve diğer verilerle yeni strateji oluşturulur ve sisteme adapte edilmesi sürecinde destek olunur.
 • Şirket hedeflerini bilir. Yöneticiler ve tüm takım nereye gideceğini bilir.
 • Vizyon bellidir, vizyona gidecek strateji net ve şeffafdır.
 • Geleceği öngörmesi ile rakiplerden bir adım öne geçilmesi sağlanır.
 • Yoğun iş temposunda konunun uzmanı ile beyin fırtınaları ile taze bakış açısı kazanılır. Stratejik düşünme becerisinin yerleşmesi sağlanır.
 • Organizasyonun stratejik ilerlemeyi ve bu süreçten öğrenmesi sağlanır.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :