ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır. Enerji kayıplarını ve artan maliyetleri yok etmenin anahtarı enerji tüketiminizi azaltmaktır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, hizmet üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, elektronik ve enerji ürünleri üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılar, esnaflara, toptancılara, perakendecilere ve hizmet verenlere kadar herkes tarafından kullanılan, uluslararası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün endüstrinin kullanabileceği ortak bir çatı sağlamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar.

ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI
Uygulamaya koyulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır, enerji tüketiminin azaltılması ile birlikte enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır. Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sisteminin uygulanmasından fayda sağlayabilir. ISO 50001 sağladığı faylar aşağıda belirtilmektedir.
• İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
• Enerji kullanım süresini uzatır.
• Maliyetin düşürülmesi sağlar.
• Müşteri beğenisi ve tercihi sağlar.
• Çevre performansının geliştirir.
• Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.
• Çevre duyarlılığını geliştirir.
• Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.
• Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu mümkündür.
• Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.
• Emisyon ve sera gazı azaltma stratejilerindeki taahhütleriyle,
• Tedarik zinciri yoluyla enerji verimliliğinin desteklenmesi için çalışma planı oluşturur.
• Aynı zamanda Sera gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu da kolaylaştırır.
• İsraftan kaynaklanan Ölümsüz Çevre etkisi azaltılır.
• Emisyon izleme ve gaz salınım takibi sağlar.
• Enerji bilinci İle İlgili olarak toplum içinde bilinçlenme sağlar.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :