Turquality Danışmanlık Yaklaşımımız

Yaklaşımımızı müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayarak şirketin üst yönetimi ile bu yaklaşımı netleştirip yapılandırmanın hedeflerini tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra şirketin kilit elemanları ile çalışarak:

 • Mevcut durumu tanımlanması,
 • İstenen yapının temel özelliklerini tespit edilmesi,
 • Proje Uygulamalarına geçebilmek ve belirlenmiş olan yapılandırma hedeflerine ulaşabilecek uygulama planının hazırlanması,
 • Proje Ekibinin belirlenmesi, atanması,
 • Proje temel eğitimlerin verilmesi
 • Proje takvimine uygun yapılan çalışmalar, toplantılar ile faaliyetlerin dokümante edilmesi ve çalışma, toplantı tarihinden sonra uygulamaya başlaması
 • Uygulamaya geçen her faaliyetin danışmanlarımız ve proje ekibi tarafından izlenmesi

Uygulama aşamasında ise, proje yönetim desteği, proje hedeflerin ölçümü ve takibini yaparak, şirketin tasarlanmış olan yapıya en etkin şekilde geçebilmesine destek sağlıyoruz.

Şirketin operasyonları bütünsel yaklaşım ile incelenmektedir. Değerlendirme bugünün ve yarının ihtiyaçları, mevcut kontroller, sistem altyapısı ve organizasyon yapısı ele alınarak yapılmaktadır. Sonuç olarak şirketler karşılaştıkları sorunları ve potansiyel olarak karşılaşabilecekleri sorunları görme imkanı bulmuş olurlar.

 Turquality için aşağıda yer alan konu başlıklarında Stratejik İş Planı oluşturulmalıdır.

a. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

 • Stratejik Planı ve bölüm planları
 • Performans yönetimi tabloları
 • İş Süreçlerinin tanımlanması, oluşturulması
 • SWOT Analizinin yapılarak stratejiye dönüştürülmesi

b. Marka Yönetimi ve Marka Performans Yönetimi

 • Marka stratejileri ve marka yönetim yapılandırılması
 • Marka Stratejisi Raporunun Oluşturulması
 • Marka Konumlandırma Haritasının Oluşturulması

c. Satış, İhracat, Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

 • Satış, Pazarlama, İhracat ve müşteri yönetimi prosedürleri
 • Satış, Pazarlama, İhracat ve müşteri yönetimi hakkında iş planları
 • Satış, Pazarlama, İhracat ve müşteri yönetimi performans raporlamaları ve takibi

d. Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) ve Ürün Tasarım Yönetimi

 • Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme yönetim prosedürleri
 • Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme yönetim iş planları ve performans takip sistemi

e. Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Tedarik zinciri yönetimi ve organizasyon stratejisi
 • Tedarik zinciri prosedürleri ve performans takip sistemi
 • Satın Alma sistemi
 • Sipariş Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Planlama, stok ve depo yönetimi

f. Finansal Performans

 • Finans, maliyet, karlılık ve bütçe konusunda firmanın temel dokümanlarının incelenerek gerekli görülenlerin revize edilmesi
 • Finansal prosedür ve performans takip sistemi

g. İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan kaynakları performans yönetim sisteminin kurulması
 • İnsan Kaynakları Çalışan Eğitim ve Gelişim Planları’nın oluşturulması

h. Verimli Üretim Yönetimi

 • Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi üzerine yurt dışı pazarına girmeyi kolaylaştıran ve yönetimce gerekli görülen ISO belgelerine başvuru danışmanlığının yapılması
 • Üretim yönetimi ve prosedürleri
 • Üretim performans takip sistemi

ı. Bilgi Sistemleri Yönetimi

 • ERP, CRM, MRP programları yoksa doğru programın ve yazılım altyapısının seçimi ve var olanların iyileştirilmesi hakkında danışmanlık verilmesi
 • Otomasyon ve bilgi teknolojileri gelişimine firmanın uyumunun sağlanması