İş Sağlığı Emniyet ve Çevre

İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre Yönetimi Danışmanlığımız kapsamında; İş yerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, iş sağlığına ve çevreye zarar verecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ve çevre ortamı yaratmak için işletmelerin sistemli ve bu kapsamdaki mevzuatlara da uygun bir yapıya sahip olmalarını hedefliyor ve İşletmelerin ticari ve sınai varlıklarını, çalışanlarının ve çevrenin sağlığını ve bu kapsamdaki mevzuata uygun olarak koruyarak sürdürebileceğine inanıyoruz.

DANIŞMANLIK KONULARIMIZ

 • Acil Durum Planlarının Oluşturulması,
 • Çalışma İzin Sistemi,
 • Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi,
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlarların Oluşturulması,
 • Atık Yönetim Sistemi,
 • OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi,
 • Tehlike ve Risk Analizi,
 • Ergonomik Risk Analizi,

SAĞLADIĞI YARARLAR:

 • İş kazaları ve meslek hastalıkları,çalışanların maruz kaldıkları riskler en aza indirilir,
 • İşgücü kaybı önlenerek, maliyet azaltılır. İşverenlerin ve çalışanların yasal yükümlülükleri yerine getirilmiş olur.
 • Personelin motivasyonunu yükselir. İş performansı, dolayısıyla, verim artırılır.
 • Diğer kuruluşlar ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj oluşturulur.
 • Mevcut dokümantasyon sistemiyle diğer kalite, çevre yönetim sistemlerinin alt yapısı da hazırlanmış olur.
 • Dış Pazarlarda tarife dışı engeller kalkar. İç ve dış pazarlarda avantajlı konuma gelinir. Rekabette üstünlük sağlanır
 • İş Performansı gelişir, Üretim verimliliği ve bilinci artar,
 • İşleme kurumsallığına katkı sağlar.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :