IRIS Raylı Taşımacılık Endüstrisi Yönetim Standartı

IRIS (International Railway Industry Standard) demiryolu endüstrisi için geliştirilmiş ve global olarak hazırlanmış bir Kalite Yönetim Sistemidir.

Lokomotif, vagon gibi yürüyen araç aksamların ve sinyalizasyon sistemlerinin imalatçıları ve onların alt tedarikçilerini ilgilendiren, demiryolu uygulamalarına özgün olarak geliştirilmiş bir Kalite Yönetim standardıdır.

IRIS, UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes –  Association of the European Rail Industry) tarafından yönetilir ve amacı kar etmek değil, demiryolları endüstrisinde tüm tedarikçi zincirinde yüksek kalite oluşumuna destek vermektir.

Standart 2005 yılında oluşturulmuştur.

Ekim 2007’de Rev.1, 18.6.2009 yılında Rev. 2 olarak yayınlanmıştır.

IRIS,  ISO 9001 standardını temel almaktadır. Ancak demiryolu endüstrisine özel yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi için tasarlanmış tamamlayıcı bir uzantısıdır.

IRIS standardı demiryolu endüstrisindeki yer alan Lokomotif, vagon gibi yürüyen araç aksamların ve sinyalizasyon sistemlerinin imalatçıları ve onların alt tedarikçilerini ilgilendiren üretim ve/veya tasarım ve/veya bakım aktivitelerinin yapıldığı tüm tedarikçi zincirine uygulanır. Demiryolu üreticileri 20 ana gruba ayrılmıştır.

IRIS KALİTE SİSTEMİ NEDEN GEREKLİDİR? 

 • IRIS üst düzey bir standart olup firmalara etkin ve sürekli gelişime açık bir Kalite Yönetim Sistemi ve etkin bir değerlendirme sunduğu için,
 • Etkin bir standart olduğundan firmayı demiryolu endüstrisinde devler ligine çıkarttığı ve uluslararası prestij sağladığı için,
 • Tetkik sonucu sayısal hedefler ve iyileştirme sonuçları ile takip edildiği ve çok daha etkin bir yönetim sağladığı için,
 • Firmalara kurumsal kültür ve diğer standartlar ile

(ISO TS 16949-AS900-ISO 9001) entegrasyon sağladığı için,

 • Etkin bir kurumsal kültür, katılımcı yaklaşım ve kalifiye personel yetkinliği sağladığı için,
 • Tedarikçi zincirinde de etkin bir bakış açısını, gelişimi ve uygulamayı sağladığı için,
 • Tüm dünyada geçerli olan bir belge ve müşteriler tarafından talep edildiği için,
 • Karlılığı ve rekabeti arttırdığı için,
 • Uluslararası uygulanan bir KYS sağladığı sistematik bir standart olduğu için
 • Yönetimin uluslararası düzeyde aynı terminolojiyi kullanan bir yönetim standardını sağlandığını için,
 • Diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağladığı için,
 • Firmanın çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve yönetimin istek ve beklentilerini karşıladığı için,
 • Devlet ihalelerinde ihale şartı olarak zorunlu olan bir belge olduğu için,
 • Firma için ulusal ve uluslararası bir prestij sağladığı için,
 • Firmanın iş hacminin büyümesini sağladığı için

Firma; IRIS rev2 standardı şartlarına uygun olarak bir Kalite Yönetim Sistemi kurar (KYS)  ve bu kurulan kalite yönetim sistemi, bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından denetlenir. Sertifikasyon firmaları UNIFE  (Association of the European Rail Industry) tarafından belirlenmiştir. IRIS denetimleri UNIFE tarafından onaylanmış olan sadece bu sertifikasyon firmaları tarafından yapılabilir. Denetimler sayısal sonuçlara göre yapılır. Denetimden başarılı ile geçilirse firmanın Kalite Yönetim Sistemi belgelendirilir. Belgelendirme süresi 3 yıldır ve sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından her yıl ara denetimler ile firma denetlenir.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :