Turquality

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Turquality Programının Tarihçesi

Turquality, 23 Kasım 2004 yılında tekstil & hazır giyime yönelik desteklerle başlamıştır. Türkiye’deki hazır giyim ve tekstil sektörünün, kendilerini dünyanın farklı perakende pazarlarında göstermeleri ve bu pazarlarda yer bulmaları amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu destek pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır.  28-29 Temmuz 2005 tarihleri arasında Stratejik Planlama toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda “TURQUALITY Stratejik Planı” ve “Markalaşma Yol Haritası” dokümanı oluşturularak şekillendirildi.

Bu doğrultuda yapılan Stratejik Planlama çalışması kapsamında, TURQUALITY Programına dahil edilecek firma sayısının arttırılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak toplantıda pilot sektörleri olarak seçilen tekstil ve hazır giyim ile beraber diğer sektörlerin de Program’a dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bu sektörler hızlı tüketim ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, otomotiv, endüstriyel makina sektörlerini içermektedir.

2015 yılında, üretim sektörünün yanına hizmet sektörleri eklenerek programın kapsamı genişletilmiştir. 2016 yılında ise Turquality destek programının yapılandırılmasıyla, firmaların faaliyetlerini iş-zaman planı çerçevesince gerçekleştirerek hedeflerine ulaşmaları için belirli standartlar getirilmiştir. Zamanla stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaşmıştır.

Turquality’nin Amacı

Turquality’nin ne demek olduğunu açıkladıktan sonra amacını belirtmek gerekir. Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan üretiminden satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreç yönetimi ele alınmaktadır.

Böylece program kapsamındaki işletme marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Özetle Turquality programının amaçları; markalaşma bilinci ve sürecinin hız kazanması, Türk mallarının dış pazarda tutundurulması ve Türk  malı imajının sağlanmasıdır

Turquality’nin Vizyonu

Turquality Programı Vizyonunu; “10 yılda 10 dünya markası yaratmak”  ve  belirlemiş olduğu bu vizyona ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefleme olarak belirlemiştir.

Turquality’nin Misyonu

Turquality Programının misyonu; Küresel Türk markalarından yurt içinde lokomotif oluşturup, güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmaktır. Bu doğrultuda seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olması amaçlanmaktadır.

Diğer bir misyon olarak Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek ve yurt içinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmaktır. Böylece güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirilmesi Turquality programının misyonunu oluşturmaktadır.

Turquality’nin Hedefleri

Turquality Programının hedefleri; marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak, Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmaktır.

Ayrıca program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek, yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, Türk firmalarının marka bilincini artırmak, Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak ve seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olunması şeklinde belirlenmiştir.

Turquality’nin Ön Koşulları

Turquality programının 2 önemli ön koşulu vardır. Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ilk ön koşulu oluşturmaktadır. Yurt dışında, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması ikinci ön koşulu oluşturmaktadır.  Turquality program başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterleri neticesine göre Turquality veya marka programı kapsamına dahil edilmektedir.

Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50  ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve pazar bazlı olarak yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak süre sınırsız olarak markalar Turquality programında kalabilirler.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları
 • Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis,depo,mağaza,showroom)
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı,Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri
 • Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon
 • Franchising Kapsamında Kira
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri
 • Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

% 50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları
 • Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis,depo,mağaza,showroom)
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı,Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri
 • Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon
 • Franchising Kapsamında Kira
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri
 • Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

Turquality Mevzuatı: 

Marka ve Turquality Programı kapsamında aşağıda belirtilen hususlar önem taşımaktadır.

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da Madrid Protokolüne üye ülkeler arasından seçilen en az bir hedef pazarda  tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.
 • 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

  Firma İnceleme Kriterleri

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Dijitalleşme Yönetimi ve Stratejisi

 Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

 1. Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
 2. Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.
 3. Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.
 4. Ön İnceleme süreci başlatılır.
 5. Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.
 6. Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.
 7. Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.
 8. Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.
 9. Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planı ve Marka Gelişim Yol Haritasını hazırlayıp  Ticaret Bakanlığı’na sunar.Bu aşama kapsamında Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.
 10. Stratejik İş Planı’nın T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 veya 2015/9 (2564 sayılı karar ) sayılı Tebliğler’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.