Mobbing ve Zobbing

Mobbing ve Zobbing Temel Nedeni: Hoşgörüsüzlük, öfke ve şiddettir.

Hoşgörüsüzlük her yerde; özel hayatımızda trafikte, atm sırasında, markette kasada ödeme sırasında, çağrı merkezi ile yaptığımız görüşmede, öğretmenin öğrencisi ile görüşmesinde, toplu taşıma araçlarında,  iş hayatımızda astalarımızla, üstlerimizle, işverenle, tedarikçilerimiz ile, müşterilerimiz ile olan iş süreçlerimizde, ilişkilerimizde, hogörüsüzlük her yerde.

Toplumsal / Bireysel Hoşgörüsüzlük, Öfke ve Şiddet Kaynakları;

Ailede, ve okul dönemlerinde yetersiz eğitim, yüksek ego, bencillik, insanın kendi ile barışık olmaması, kendine güvenmemesi, ülkenin, toplumun gelişmişlik düzeyi, ekonomik ( gelir ), kültürel farklılıklar, toplumsal kurallarda eksiklikler, kontrolsüzlük, öfkeyi yasaklama ve bastırma, gelecek kaygısı, istekleri, düşündükleri, hayal ettikleri gerçekleşmeyen bireyler, toplumlar hoşgörüsüzlük, öfke ve şiddet kaynaklarından bazı örnekler.

Mobbing ve Zobbing Temel Nedeni: Hoşgörüsüzlük, öfke ve şiddettir.

Zobbing Nedir?

Zobing’itanımlamak, kavrama açıklık getirmek için öncelikle mobing’i açıklamak istiyorum.

Mobbing: Mobbing iş yerinde çalışan kişiye karşı aynı iş yerinde bulunan bir veya birden çok kişi tarafından uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum vb. davranışlardır. Mobbing kavramının üç tarafı vardır; mağdurlar, zorbalar ve izleyiciler. İlk olarak, mobbinge maruz kalan kişiye mağdur denir. ikinci olarak, mobbing eylemini uygulayan kişi zorba(saldırgan)dır. Üçüncü olarak ise mobbing durumuna doğrudan etkisi olmayan fakat bu duruma şahit olan ve genelde ses çıkarmayan diğer çalışanlar da izleyiciler olarak adlandırılmaktadırlar.

İşveren, yöneticiler tarafından üstlerin astlarına yaptığı davranışlar olarak algılanmaktadır.

Zobbing: Çalışanların işveren, yöneticilerine yaptığı psikolojik taciz, şiddet,  düşmanca tutum, ayrıca;

  • Üst, birim yöneticisi ile görüşülen konuların farklı birim yöneticisi/yöneticileri ile paylaşılması,
  • Verilen görevleri zamanında ve tam yapmama, görevi tamamlayabilecek bilgi ve beceride olmadığı halde bilgi vermeme, araştırmama, öğrenme çabası içinde olmama,
  • Çalışma ortamında yaşanan sorunlara çözüm bulmak yerine, sorun hakkında üst yöneticisi, çalışma arkadaşları dışında konuşmalar yaparak ( dedikodu ), problemin nedeninin üst yöneticisi olduğuna diğer üst yöneticisi, çalışma arkadaşları dışındaki çalışanları ikna etme çabaları.
  • Sürekli motive edilmediği, motivasyonunun bozulduğu şikayetini dile getirme.

Mustafa AŞAR | Mayıs 2022