Yalın Üretimde İsrafı Önlemek için Gerekli Endüstri 4.0 Uygulamaları

Globalleşme, işletmeler açısından yeni pazarların ortaya çıkmasını sağlarken

iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle tüketiciler de her istediğinde ürün ve hizmetlere erişebilir hale gelmişlerdir.

Sonuç olarak şirketler artan taleplere düşük fiyatlarla ve yüksek kalite ile hızla cevap verebilmek için yeni sistemler geliştirmek zorunda kalmışlardır.

 1. Fazla Üretimden Kaynaklanan İsraf: Gereğinden fazla veya erken ya da bir sonraki süreçte gerekenden daha hızlı üretim israftır. Müşterinin talep ettiğinden daha fazlasını üretmek hem stokların artmasına hem de mali dönüş olmadan kaynakların kullanımına yol açar.
 2. Taşımalardan Kaynaklanan İsraflar: Bir malzemenin düzenli bir yerde olmaması, kusurlu malzemenin depolanması, gereğinden fazla taşıma araç ve ekipmanı kullanımı hammadde, yarı mamul ve mamul fabrikada bir yerden diğerine taşınması ürüne herhangi bir değer katmaz.
 3. Beklemelerden Kaynaklanan İsraflar: Makinanın işlemini bitirmesini beklemek ve/veya tamir için beklemek israftır. Aynı zamanda, bir bilgiyi veya insanı beklemek de israftır.
 4. Süreç (Tekrar İşlem) İsrafı: Bazı işlem adımlarının temel nedeni, işlemin bir israf olarak tanınmamasıdır. Kalitenin onay sürecindeki birçok adım, mali sorumluluğu ve yasal uyumu sağlamak için gerekli kontroller gibi katma değer yaratmayan işlemler israftır.
 5. Stok İsrafı: İşletme için gerekenden fazla malzeme, ürün vb. bulundurmak genellikle üretim darboğazlarının varlığından veya dengesiz süreçlerden kaynaklanmaktadır. Bu envanter fazlalığı, daha büyük stok tutma alanlarına ve daha fazla insan gücü işlemlerine ihtiyaç duyulmasına neden olur. Üretim için gereğinden fazla elde tutulan her şey israftır
 6. Hareket İsrafları: Çalışanın gerçekleştirmesi gereken herhangi bir hareketin gereksiz veya fazla hareketi ürüne değer katmaz. İyi organize edilmemiş iş ortamındaki düzenden, iş akışından veya tutarsız çalışma yöntemlerinden kaynaklanan bu gereksiz insan hareketleri israftır.
 7. Hatalı Eylem ve/veya Üretim İsrafları: Ürünü onarmak, yeniden yapmak üretim hatalarından kaynaklanan israflara neden olur. Kötü kalite ve ortaya çıkan kusurlar birçok şirket için önemli bir maliyet kaynağıdır.

İsraf çeşitlerine göre kullanılacak Yalın Üretim Araçları

Aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.

Yalın Üretimin işletmelerde üretim ve hizmet sürecini israflardan arındırarak maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Endüstri 4.0 sanayi devrimi ise çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir.

Özellikle internete bağlı makinaları ve akıllı unsurları kullanarak verimliliğin ve kârın artırılmasını amaçlar.

 

Endüstri 4.0 Uygulamaları

 • Nesnelerin İnterneti (IoT)
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Gömülü Yazılım
 • Uçtan Uca Yazılım Entegrasyonu
 • Makineler Arası İletişim
 • Büyük Veri ve Veri Analitiği
 • Bulut Çözümleri
 • Akıllı Robot Otomasyon Sistemleri
 • Simulasyon
 • Katkılı Üretim (3D Printing)
 • Siber Ağ Güvenliği
 • Merkezi Denetleme ve Kontrol
 • Mobil Cihazlar
 • Akıllı Sensorlar (RFID, QRC, Barkod)
 • Akıllı Nesneler
 • Uzaktan Kumanda

Endüstri 4.0 Uygulamaları ile Yalın Üretim Araçlarının yeni uygulamaları mümkün olabilecektir.

Yalın Üretim Araçları için Kullanılacak Endüstri 4.0 Uygulamaları Aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.

SONUÇ

İşletmelerin  ilk olarak  Yalın  Üretim tekniklerini uygulayarak  süreçlerini  iyileştirmeleri verimliliklerini  artırmaları,  daha  sonra  ise  şeffaflaştırılmış,  standart  hale  getirilmiş ve  israflardan arındırılmış sistemlerine Endüstri 4.0 uygulamaları ile verimliliklerini artıracaktır.