Sürdürülebilirlik

Bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz büyük tehlike altında! Dünya nüfusunun neredeyse yarısı, %47’si 6,85 $ yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 700 milyonun üzerinde insan hala aşırı yoksulluk içinde ve sağlık, eğitim, temiz su ve sihhi koşullara erişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Günde 1,90 ABD $’ın altında gelirle geçinmeye çalışanların yüzde 70’i Güneydoğu Asya ve alt Sahra bölgesinde yaşıyor. Günümüzde her akşam 795 milyon insan yatağa

Read More

Holakrasi: Yöneticisiz Yönetim Modeli

Holakrasi: Yöneticisiz Yönetim Modeli Değişimin çok hızlı gerçekleşiyor, yıkıcı bir değişim var. Değişimin unsurları, yönetim modelinde dönüşümün dinamikleri olmalıdır. Geçmişin yönetim anlayışlarıyla, artık var olunamayacaktır. Çalışanlar kendilerini artık bir dişlinin parçası olarak görmüyor. Hiyerarşinin, yukarıdan aşağıya gelen baskısı artık işe yaramıyor. Hiyerarşi Nedir? Makamların, rütbelerin vb. önem sırası, astlık ve üstlük düzeni, aşama gözetilerek yapılan

Read More

Yönetim Trendleri

Küresel ekonomi gelişmeye devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki şirketler operasyonlarını iyileştirmenin yeni yollarını arıyor. Bu, yöneticilerin değişen koşullara uyum sağlaması ve dijital dönüşümleri benimsemesi gerektiği anlamına gelir ve uzaktan öncelikli stratejiler. Bu yazıda, en popüler olanlardan bazılarına bakacağız. 2023’te görmeyi bekleyebileceğiniz yönetim araçları ve trendler: Ortak Bir Organizasyon Çalışanları Ve Yöneticileri Eğitim Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak Esnek Liderlik

Read More

Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı?

Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı? Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı?Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı? Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı?Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı? Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı?Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı? Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi mi? Mirasçı mı?Hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu

Read More

Toplumsal Çöküş

Toplumsal Çöküş Posted on Ocak 2, 2024 by Mustafa AŞAR Bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz büyük tehlike altında!Toplumumuzun ortak değerlerinin tahrip edilmesi millî birlik ve bütünlüğümüzü zedeler. Sağlıklı bir sosyal yapının varlığı, korunması ve devam etmesi, dünyadaki yeni gelişmeler karşısında toplumsal olarak ortak düşünce yapısının oluşması ile mümkündür. Baş döndürücü hızla değişen dünyamızda, teknoloji, bilim, ekonomi, sosyal ve siyasî alanlarda yaşadığımız gelişmelere bağlı

Read More

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşamama

Yapılan araştırmalar, aile şirketlerinin sadece %30’unun ikinci kuşağa, %12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiğini gösteriyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise %3’te kalıyor. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) verilerine göre aile şirketlerinin ortalama ömrü 34 yıl. Aile şirketlerinin başarısızlık nedenlerini iki şekilde ele alacağız. Şirketin kurumsallaşamaması, Aile ve iş ilişkilerinin kurumsallaşamamasıdır. 1.Şirketin kurumsallaşamaması nedenleri; Şirkette ortak bir vizyon,

Read More

Ahlak ve Etik Arasındaki Fark Nedir?

Ahlak ve Etik Arasındaki Fark Nedir? Ahlak Nedir? Ahlak, bir topluluk içinde yaşayan insanların davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş değer sistemidir. Bunu yaparken de iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış davranışın ne olduğu sorusuna cevaplar veren kuralların tümüdür. Toplumlararasında benzer ahlaki kurallar olabileceği gibi farklılıklar da söz konusudur.  Ahlak kurallarının

Read More

Başarıyı Neden Paylaşamıyoruz.?

Nedeni: Kıskançlık Duygusu  Kıskançlık hepimizin doğasında var. Çok yaygın bir duygu.Aile içinde başlıyor, okul ve iş hayatındada kendini gösteriyor. iş yerinde, işe yeni başlayanlar, ödüllendirilenler, terfi edenler, yeni projelerde görev alanlar, eğitime gönderilenler, yöneticilerle veya işverenlerle yakın iletişim içinde olanlar, enerjisi ve potansiyeli yüksek olanlar kıskanılıyor. işyerinde adil davranılmadığı düşüncesi ise kıskançlığı, öfkeyi ve dedikoduları

Read More

Yeni Normalde Tedarik Zinciri Yönetimi

COVID-19 pandemisinin başlamasından da önce, Amerika ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, ülkelerin, tedarik zincirlerinde sürekliliği ve istikrarı sağlamak için alternatif yeni bölgeler arayışı stratejik açıdan bir öncelik haline gelmiştir. Günümüzün son derece küreselleşmiş ekonomisinde, hiçbir ülke dış dünyadan izole olamaz. Tedarik Zincirinde Bozulmalar ve Ekonomik Krizler COVID-19 pandemisi ve  Amerika, Çin Ticaret Savaşları öncesinde

Read More

Mobbing ve Zobbing

Mobbing ve Zobbing Temel Nedeni: Hoşgörüsüzlük, öfke ve şiddettir. Hoşgörüsüzlük her yerde; özel hayatımızda trafikte, atm sırasında, markette kasada ödeme sırasında, çağrı merkezi ile yaptığımız görüşmede, öğretmenin öğrencisi ile görüşmesinde, toplu taşıma araçlarında,  iş hayatımızda astalarımızla, üstlerimizle, işverenle, tedarikçilerimiz ile, müşterilerimiz ile olan iş süreçlerimizde, ilişkilerimizde, hogörüsüzlük her yerde. Toplumsal / Bireysel Hoşgörüsüzlük, Öfke ve

Read More

Kaos

İşletmenizde Kaos Varmı? İşletmeler birçok proje ve çalışma yapıyor, bu çalışma ve projelerin başarısızlık nedenleri İşletmedeki Kaos’tur. Yalın Üretim uygulamalarını, Yönetim Sistemlerini ( Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Yönetimi gibi ), ERP Yazılımlarını ( Kurumsal Kaynak Planlama) , MRP ( Malzeme İhtiyaç Planlama) başarılı uygulayamıyoruz?  gibi birçok sorunun, proje ve çalışmanın başarısızlık nedeni

Read More

Teknolojik Felç

Teknolojik Felç: Teknolojiye Adapte Olamamak 1998 yılında masa üstü bilgisayar almıştı babam, mühendis olacaksın, bilgisayarın olmalı demişti.( rahmetli babacığım, mekanı cennet olsun) Bilgisayar ile; monitör, klavye, mouse, kasa tanıştım, ilk bilgisayarım Pentium III, ilk cep telefonum Sony Ericsson 337‘dir. Teknoloji dediğimizde ilk aklımıza gelen bilgisayar, cep telefonu alanlarındaki teknolojik değişimi temel alarak, Teknolojik Felç ( teknolojiye

Read More

KPI-Anahtar Performans Göstergesi Nedir?

Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Tanımı Anahtar Performans Göstergesi, bir şirketin temel iş hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını gösteren ölçülebilir bir değerdir. Kuruluşlar, hedeflere ulaşmadaki başarılarını değerlendirmek için birden çok düzeyde KPI kullanır. Üst düzey KPI’lar işletmenin genel performansına odaklanabilirken, düşük düzeyli KPI’lar pazarlama, satış, planlama, üretim, kalite, satınalma, bilgi teknolojileri, insan kaynakları gibi

Read More

Balanced Scorecard Nedir?

Balanced Scorecard nedir? Balanced Scorecard (BSC)  stratejik bir planlama ve yönetim sistemidir. Kuruluşlar, BSC’leri şu amaçlarla kullanır: Neyi başarmaya çalıştıklarını iletin Herkesin yaptığı günlük işleri stratejiyle uyumlu hale getirmek, Projelere, ürünlere ve hizmetlere öncelik vermek, Stratejik hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçmek ve izlemek “Balanced Scorecard” daha “dengeli” bir performans görünümü elde etmek için geleneksel finansal ölçütlere

Read More